Ceník

Cena za účetnictví je stanovena na základě množství zpracovávaných dokladů, tudíž níže uvedený rozpis je orientační, pro snazší přehled v cenách za poskytované služby

Počet položek Cena
1 - 250 8 000,-- Kč + 5 000,-- Kč /1x ročně/ za zpracování DP
251 - 400 14 000,-- Kč + 5 000,-- Kč /1x ročně/ za zpracování DP
401 - 600 20 000,-- Kč + 5 000,-- Kč /1x ročně/ za zpracování DP
601 - 1200 30 000,-- Kč + 5 000,-- Kč /1x ročně/ za zpracování DP
1201 - 2400 40 000,-- Kč + 5 000,-- Kč /1x ročně/ za zpracování DP
Více položek dle dohody

Cena za vedení daňové evidence 20,-- Kč za jednu položku v PD, ale min. 1 000,-- Kč/měsíc Účetní závěrka /1x ročně/ 3 000,-- Kč

V uvedených cenách jsou zahrnuty služby typu:

  • zpracování DP
  • zastupování na úřadech
  • cestovné z rámci Prahy
  • veškeré náklady se zpracováním dat
  • poradenství týkající se oblasti podnikání v dohodnuté výši

Nejsou zahrnuty:

  • cestovní náklady mimo region Prahy
  • poradenství nad dohodnotou výši
  • sestavení podnikatelského záměru
  • Cena za vedení mzdové agendy MO á 1 zaměstnanec 200,-- až 250,-- Kč dle typu mzdy
  • Cena za vedení mzdové agendy VO á 1 zaměstnanec 100,-- až 200,-- Kč dle typu mzdy

V případě potřeby podrobnějších informací, nás prosím kontaktujte, rádi Vaše dotazy zodpovíme.