DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ÚČETNICTVÍ REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ MZDOVÁ AGENDA
Daňová problematika Účetnictví Rekonstrukce účetnictví Mzdová agenda
Předejít problémům je podstatně jednodušší, než vzniklé problémy řešit!

O Nás

Všechny uvedené služby poskytujeme individualně, dle požadavků a potřeb klientů.

Služby jsou poskytovány odborně způsobilými pracovníky dle přání klienta a v souladu s platnou právní úpravou, bez větších postihů od roku 1994 z uskutečněných kontrol ze strany FÚ, OSSZ, ZP, ÚP, ŽÚ. Poskytujeme služby desítkám klientů od začínajících OSVČ po společnosti s ročním obratem nad 100 mil. Kč. Mezi naší klientelou nejsou pouze soukromoprávní subjekty. Můžeme s hrdostí konstatovat, že po všech auditech, zněl konečný výrok každého auditora "BEZ VÝHRAD" a to za celou dobu existence společnosti (více v sekci REFERENCE)

Mimo obvyklou pracovní dobu ve dnech Po – Pá od 8 do 16 hod. lze telefonicky domluvit přístup do naší provozovny i mimo tuto dobu v případě požadavku klienta nahlédnout do své účetní evidence či prvotních dokladů dokladů.

Naše firma si zakládá na dodržování obchodního tajemství, které bedlivě střežíme, aby naším jednáním nedošlo k poškození zájmům klienta ve prospěch třetích osob.

Máme všechna potřebná oprávnění a certifikáty nutné pro činnost firmy.