DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ÚČETNICTVÍ REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ MZDOVÁ AGENDA
Daňová problematika Účetnictví Rekonstrukce účetnictví Mzdová agenda
Předejít problémům je podstatně jednodušší, než vzniklé problémy řešit!

Účetnictví


Nabízíme ověření stavu účetnictví:
 • právnických osob
 • fyzických osob
 • O.P.S.
 • družstva
 • nadace
 • sdružení
 • hnutí
Dále nabízíme poradenské služby:
 • v oblasti daňové, mzdové, účetní a personální
 • v oblasti odměňování zaměstnanců
 • při založení společnosti
 • při změně právní formy společnosti
 • při vstupu do konkurzu nebo likvidace
 • při zpracování vnitropodnikových účetních směrnic a pravidel – např.:

  • oběh účetních dokladů
  • postupy účtování
  • sestavení odpisového plánu
  • provádění fyzické i dokladové inventarizace
  • k obsahu roční účetní závěrky