DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ÚČETNICTVÍ REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ MZDOVÁ AGENDA
Daňová problematika Účetnictví Rekonstrukce účetnictví Mzdová agenda
Předejít problémům je podstatně jednodušší, než vzniklé problémy řešit!

Daňová problematika


Vedeme účetnictví, daňovou evidenci včetně zpracování:
  • roční účetní závěrky a převodu DE na PÚ
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro management právnických osob
  • přiznání k DPH
  • přiznání k dani z nemovitostí
  • přiznání k dani z převodu nemovitosti
  • přiznání k dani dědické i darovací